Nyhedsbrev

Retur til fremtiden

Retur er en familie af non-profit kollektive ordninger, der håndterer producentansvaret på elektronik-, batterier-, emballage-, og tekstilprodukter for importører og producenter.

Sammen arbejder vi for at øge genbrug og genanvendelse, hvor så mange dyrebare ressourcer som muligt bliver løftet op fra affaldsstrømmen og kommer tilbage til kredsløbet – Retur til fremtiden.

RETUR ER ONE-STOP SHOP FOR PRODUCENTANSVARET

Uanset om I har et eller flere producentansvar, kan Returs kollektive ordninger hjælpe jer med at håndtere dem.

På vegne af vores medlemmer sørger Returs kollektive ordninger bl.a. for at:

  • foretage de lovpligtige registreringer hos det digitale producentregister (Dansk Producentansvar),
  • håndtere jeres affald på en ansvarlig og omkostningseffektiv måde,
  • vejlede jer om gældende lov og nye regler,
  • opnå stordriftsfordele for jer og vores andre medlemmer ved at håndtere producentansvaret kollektivt.

Besøg vores kollektive ordninger:

DET FÅR RETUR-FAMILIENS MEDLEMMER

Der er flere fordele for jer, som er medlem i et eller flere af Returs kollektive ordninger:

  • I drager fordele af knap 20 års erfaring inden for håndtering af producentansvaret.
  • I bliver en del af en af de mest omkostningseffektive kollektive ordninger i Europa.
  • I kan gøre brug af et europæisk netværk, hvor vi håndterer jeres producentansvar i EU, Norge, Schweiz og UK.
  • I får adgang til gennemtestede it-systemer, specialudviklet til at håndtere alle aspekter af producentansvaret.
  • I er garanteret legitime affaldsstrømme og pålidelig ESG-data.
  • I kan dykke ned i vores omfattende viden om producentansvaret gennem webinarer, værktøjer og guides.

Besøg vores kollektive ordninger:

Returs mission

På vegne af vores medlemmer sørger Retur og vores kollektive ordninger for en ansvarlig og omkostningseffektiv håndtering af affald fra det afleveres på genbrugspladsen til det enten bliver genbrugt, genanvendt i nye produkter eller miljøansvarligt bortskaffet.

Sammen med vores medlemmer arbejder vi kontinuerligt for at udvikle og finde nye muligheder for at reducere mængden af emballage samt gøre den anvendte emballage så genanvendelig som mulig.

Vi skaber umiddelbar værdi for vores medlemmer ved at være omkostningseffektive og have enkle arbejdsprocesser, og vi skaber langsigtet værdi ved at være nysgerrige på nye metoder og innovative teknologier, der kan forlænge levetiden på vores materialer og ressourcer.

RETURS VISION

Sammen med medlemmerne i vores kollektive ordninger, Elretur, Emballageretur, Batteriretur og Tekstilretur, arbejder Retur for at løfte så mange materialer som muligt ud af affaldsstrømmen gennem genbrug og genanvendelse.

Gennem ansvarlighed og innovation i leverandør- og producentleddet ønsker Retur at spille en stor rolle i at tage vare på og værne om vores dyrebare fælles ressourcer, så vi sammen kan sende materialerne tilbage i kredsløb – Retur til fremtiden.

VI TAGER ANSVAR

Genanvendelse og genbrug er en integreret del af vores organisation og daglige arbejde, og sammen med vores medlemmer bidrager vi til flere af FN’s verdensmål – særligt nr. 11, 12 og 14.

Udfordringer med affald fra elektronikprodukter, batterier, emballage og tekstiler kan kun løses i fællesskab.

Derfor har vi løbende dialog med myndighederne, hvor vi bidrager med viden fra tæt på 20 års håndtering af producentansvaret samt og data om behandling, genanvendelse og genbrug i praksis.

Vi er også medlem og medejer af WEEE-Europe, hvor vi samarbejder med de førende europæiske kollektive ordninger indenfor genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi om håndtering af producentansvaret på tværs af landegrænserne i EU, Norge, Schweiz og UK.